Müügitingimused

Ehitus- ja kodukaupade e-poe PATMAR.EE müügitingimused.

Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad patmar.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Patmar Invest OÜ (edaspidi Patmar.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Patmar.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood Patmar.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.patmar.ee

Hinnainfo/Tasumine

 1. Kõik veebipoes Patmar.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Veebipood Patmar.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi, mis kajastatakse veebilehel Patmar.ee.
 3. Hind ei sisalda transporti, kui ei ole märgitud teisiti. Klient võib kaubale ise järele minna või tellida transpordi Patmar.ee vahendusel. Patmar.ee ei paku transporditeenust vaid on transporditeenuse vahendaja, seetõttu kauba tagastamisel transpordi maksumust kliendile ei hüvitata.
 4. Valuuta, milles makseid vastu võetakse on EUR(euro).
 5. Kasutusel olevad makseviisid:
  1. Pangalingid: Swedpank, SEB, LHV pank, Nordea pank, Danske bank, Krediidipank.
  2. Patmari järelmaksu moodul

Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile “MAKSMAˮ.
 3. Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt (külalisena) või püsikliendina.
 4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, sobiv pangalink või Patmar järelmaksu link ja vajutage nupule “Esita tellimusˮ.
 5. Täitke andmete ja tellimuse kinnitamise leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse E−R 9.00−17.00.

Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Patmar.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Patmar.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Patmar.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 14 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe Patmar.ee pangakontole.
 4. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Patmar e-poes pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 4 tööpäeva jooksul alates sellise vigase hinnaga sõlmitud tehingu teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise teatise. Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos Transpordikuluga.

Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Patmar.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele, kui klient on tellinud transporditeenuse Patmar.ee vahendusel.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Patmar Invest OÜ pangakontole. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
 3. Kauba kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel esitada tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. Veebipood Patmar.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Patmar.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 5. NB! Kui programm pakub “TASUTA TRANSPORT”, siis kaup tuuakse kohale tasuta, kauba tagasisaatmine või kordustranspordi tellimine on tasuline! Tasuta transport ei eelda kauba toomist tuppa, see tähendab seda, et kaup toimetatakse märgitud aadressile või lähimasse punkti (sissekäiguni, maja aiani jne.)

Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
 2. Kauba osaline tagastamine ei ole reeglina lubatud.
 3. Tagastamisõigus ei kehti toodete puhul, mis ei ole Patmar.ee kaubavalikus või on valmistatud eritellimusel ning asjadele, mida on kasutatud.
 4. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii,nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
 5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab siit ning saata see Patmar.ee e-postiaadressile info@patmar.ee.
 6. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba saatnud eelnevalt veebipoega kokkuleppinud aadressile.
 7. Tulenevalt Võlaõigusseadusest, kannab kauba tagastamisega seotud kulud (sh. transpordikulu) ostja.
 8. Veebipood Patmar.ee tagastab kauba maksumuse avalduse kättesaamisel tarbijale mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.
 9. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 10. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Vääramatu jõud

 1. Veebipood Patmar.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Patmar.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Veebipoel Patmar.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami- ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Patmar.ee

Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood Patmar.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Patmar.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Patmar.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Patmar.ee või antud tootele garantiiremonti pakkuv ettevõte.
 5. Veebipood Patmar.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@patmar.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Patmar.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Patmar.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Patmar.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.